06-44 25 62 66 klaas@veeradvies.nl

Adviseur voor gemeenten en zorg & welzijnsorganisaties met ervaring en expertise

“Als projectleider en beleidsmedewerker heb ik tientallen jaren ervaring opgedaan bij verschillende gemeenten. Hierdoor ken ik hun werk- en denkwijze als geen ander en kan ik een optimale samenwerking binnen en met gemeenten tot stand te brengen. Dit is essentieel bij het doen slagen van projecten.

Sinds zes jaar zet ik me ook intensief in voor zorgorganisaties. Vooral het welzijn van ouderen gaat me aan het hart. Ik denk daarom met veel plezier mee over bijvoorbeeld het opzetten van ontmoetingscentra, het financieel gezond maken van dagverzorging of -besteding, het verbinden van woonzorgcentra met de buurt en het verbeteren van een mantelzorgers- en vrijwilligersbeleid. Ik vind het belangrijk eerst uit te zoeken wat de behoeften van uw doelgroep en u als organisatie zijn en daarna te bedenken hoe u de organisatie zo kunt inrichten dat u aan die wens voldoet.

Geïnteresseerd?

Heeft u behoefte aan iemand die met uw organisatie of afdeling mee kijkt? Die het grote geheel blijft zien, mensen kan verbinden en met een praktische oplossing komt? Neem gerust contact op om met mij van gedachten te wisselen.”

Klaas van ’t Veer
06-44 25 62 66 / klaas@veeradvies.nl