06-44 25 62 66 klaas@veeradvies.nl

Advies met aandacht voor samenwerking en de wijk

Ik help organisaties en gemeenten om hun doelen en wensen te verwezenlijken. Dat doe ik onder andere door hen te adviseren, samenwerking op te zetten en projecten te leiden. Ik heb uitgebreide ervaring met onder andere de volgende projecten:

Gemeenten

Ontwikkelen brede scholen

Het gebouw moet dienstbaar zijn aan het beoogde doel: een doorgaande ontwikkelingslijn voor 0-12 jarigen. Daarom is het de kunst om in een vroeg stadium voldoende helder te krijgen wat partijen precies met een gebouw willen, in functie, beheer en exploitatie. Dat komt de samenwerking, het proces en de planning sterk ten goede.

Herbestemmen vrijgekomen gebouw(delen)

Samen met betrokken partijen en de omgeving een nieuwe invulling ontwikkelen waardoor nieuwe functies en services voor de wijkbewoners beschikbaar komen en de exploitatie van het gebouw kan worden gewaarborgd.

Ontwikkelen wijkvoorzieningen

Wat is de beste plek? Waar hebben de wijkbewoners behoefte aan? Welke organisaties zijn al actief in de wijk? Hoe kan de zelfredzaamheid van ouderen worden bevorderd? Hoe kan de participatie van wijkbewoners worden vergroot? Deze en andere vragen spelen een belangrijke rol in de ontwikkelopgave.

Zorg en Welzijn

Verbeteren van dagbesteding

Mijn accent ligt op het persoonlijk welbevinden van de cliƫnten en het verbeteren van hun zelfredzaamheid. Daarbij zorg ik dat de locaties in ieder geval kostendekkend zijn.

Opzetten ontmoetingscentra (dementie)

Ontmoetingscentra horen laagdrempelig te zijn. Daarom zoek ik altijd een verbinding met de wijk en werk ik zoveel mogelijk samen met partnerorganisaties.

Innoveren mantelzorgondersteuning

Ik help u de koers voor de komende jaren te bepalen en heb daarbij veel aandacht voor preventie en signalering en het verbeteren van de (toegang tot) respijtzorg.

Verbinden informele en formele zorg

Hier valt nog veel winst te behalen. Ik help u een effectieve set van instrumenten te ontwikkelen om de verbinding verder te versterken en verdiepen.